MGE DataMGE Data, s.r.o.

HW a SW Produkty

MapInSpire

Mapsphere/MapIn­Spire je původní aplikační řešení zpřístupňující a kombinující dostupné mapové služby a obsahující také bohatou funkční nadstavbu pro uživatele z různých oborů.


Aplikace Mapsphere/MapIn­Spire je postavena na progresivní technologii Microsoft ASP.NET a má za sebou několikaletý vývoj (od r. 2005) a know-how firmy MGE DATA, spol. s r.o.

Aplikace přistupuje k mapovým službám prostřednictvím definovaných rozhraní.

 • ESRI Arc IMS
 • UMN MapServer (Minnesota)
 • Intergraph GeoMedia WebMap Enterprise
 • Autodesk webguide

Z těchto mapových služeb pak odebírá vyžádané mapové výřezy a atributní data.


ZÁKLADNÍ FUNKCE:

K funkcím Mapsphere/MapIn­Spire dostupným pomocí nástrojů přímé volby patří:

 • zobrazení příslušné mapy jako celku (celá ČR) nebo mapového výřezu se souvisejícími funkcemi jako je překreslení mapy, její přiblížení či oddálení a posun
 • zobrazení aktuálního měřítka a geografických souřadnic vybraného bodu
 • interaktivní měření vzdáleností na zobrazené mapě
 • informace o vybraném objektu v mapě
 • tisk mapy nebo zvoleného výřezu

OSTATNÍ FUNKCE:

 • vyhledávání dle zadané lokality/adre­sy/území
 • definované tématické úlohy, tj. výběr definované kompozice více mapových služeb, např. Územně správní členění ČR, Integrovaný registr znečišťování, Český statistický úřad, Doprava apod. (příklad dle geoportal.gov.cz)
 • zobrazení vrstev dostupných k definované úloze včetně jejich metadat
 • zobrazení legendy k dané úloze resp. mapové vrstvě
 • možnost vlastního nastavení, tj. způsob práce s objekty, měřítko mapy a souřadnice středu

kontaktujte nás
(+420) 257 212 341
mgedata@mgedata.cz


Všechna práva vyhrazena
Copyright © 2009 MGE Data
design: RAWEN.NET, code: fv.cz.